DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Masnedøgade 20, 2100 København Ø - CVR-nr.: 60804214

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dn.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og Radio/TV.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål, som er at gøre Danmark til et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00692