Verdens Børn - International Børnehjælp

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Ærøvej 5, 4800 Nykøbing F

https://verdensboern.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2023

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://verdensboern.dk/), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise & postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for at hjælpe godt 2.300 børn i Indien, Sri Lanka, Cambodia, Kenya, Uganda og Bulgarien med at få en grunduddannelse, herunder måltider på skolen/børnehjemmet, uniformer mv. En del af de indsamlede midler bruges på at give egnede børn en videregående uddannelse samt at finansiere undervisningsmateriale og inventar, samt at foretage reparationer og vedligeholdelse på nogle af de 20 skoler og børnehjem, som udgør rammen om børnenes skolegang. Midlerne skal endvidere anvendelse til at give fadderløse børn muligheden for at afslutte en grunduddannelse og til at dække organisationens interne omkostninger.
Støtten fra Verdens Børn betyder på nogle af projekterne, at børn med et fysisk eller mentalt handicap hjælpes til at få en uddannelse. Det sker normalt ved specialundervisning.
På et par af projekterne bidrager støtten især til, at handicappede børn (f.eks. invalide) kan bo under betryggende forhold, og at de har mulighed for genoptræning/rehabilitering.
 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00356