Skagens Kunstmuseer S/I

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Brøndumsvej 4, 9990 Skagen – CVR 15865628

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skagenskunstmuseer.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for udvikling af Skagens Kunstmuseeum S/I jævnfør museumsloven og vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00596