Skyggebørn

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Slotsgade 7, 9000 Aalborg - CVR 38174886

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skyggeboern.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.30523) og kontooverførsel (Reg.9280 Konto 1940302311)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af sorggrupper for børn og unge i alderen 3-28 år.
Børnene opdeles i aldersmæssige grupper med 15 deltagere i hver gruppe.
Det faciliteters af voksne gruppeledere med børnefaglig baggrund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04002