Aalborg Citykirke

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Riihimækivej 6, 9200 Aalborg SV

www.aalborgcitykirke.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved hjemmeside/donationsmodul (www.aalborgcitykirke.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og YouTube).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af kirken samt sociale formål i Danmark og udlandet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00379