METODISTKIRKENS SOCIALE ARBEJDE CENTRALMISSIONEN

31-08-2026

Kontaktoplysninger

Rigensgade 21A, 1316 København K, cvr 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2023 til den 31. august 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.centralmissionen.dk)
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til MSA´s formål, som er at udøve socialt, filantropisk samt missionerende arbejde ud fra det kristne kærligheds bud. Midlerne anvendes primært til:

  • Gratis kaffe og morgenmad til hjemløse
  • Bespisning i vintermånederne
  • Hjælp til hjemløse (tøj, tæpper med videre)
  • Julehjælp, julefest og nytårsfest

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00949