GRÆNSEFORENINGEN

28-02-2026

Kontaktoplysninger

Peder Skrams Gade 5, 1054 København K, CVR nr. 55744114

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 28. februar 2026.
 

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.grænseforeningen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at opfylde Grænseforeningens formål, som er: at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbedre kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00866