FORENINGEN HUS FORBI

31-05-2026

Kontaktoplysninger

Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse - CVR 20103388

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2026.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.husforbi.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for opfyldelse af Foreningen Hus Forbi’s generelle formål, som er todelt:

  1. Hus Forbi’s ene formål er at skabe debat og dialog, om og med socialt udsatte og hjemløse, som er en gruppe der ofte bliver overført i den offentlige debat, herunder at udgive avisen Hus Forbi og skabe debat på sociale medier, samt lave lobbyarbejde for at fremme hjemløse og socialt udsattes sag politisk, for eksempel i forbindelse med kontanthjælp, boliger, gratis medicin m.m.
  2. Hus Forbi’s andet formål er at skabe mulighed for beskæftigelse til hjemløse og socialt udsatte, så de kan tjene deres egne penge og selv få mulighed for at forbedre deres levevilkår, herunder at skabe forudsætninger for at målgruppen kan påtage sig beskæftigelse, ved at sikre fornødenheder der giver stabilitet, hovedsageligt til godt udstyr, varmt tøj, lovpligtig hundeforsikring og refusion af udgifter til receptpligtig medicin.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00906