Ungdommens Røde Kors

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Hejrevej 30, 2., 2400 København NV - CVR 28250479.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Ungdommens Røde Kors’ generelle arbejde for udsatte børn og unge, herunder nationale og internationale aktiviteter såsom ferielejre, lektiecaféer, mentorordninger og klubber. De indsamlede midler anvendes endvidere til at sikre et professionelt sekretariatet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00698.