Roskilde Vineyard

09-06-2025

Kontaktoplysninger

Borrevejlevej 24B,  4000 Roskilde  CVR 27633994

Indsamlingsperiode

 fra den 10. juni 2023 til den 9. juni 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.roskildevineyard.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til kirkens udgifter i form af aflønning af kirkens ansatte, udgifter i forbindelse med administration, udgifter til bygning og kirkens drift i øvrigt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00967