Red Barnet Ungdom

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Rosenørns Allé 12,  1634 København V

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • merchandise
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Red Barnet Ungdoms vedtægtsbestemte formål. Organisationen er landsdækkende og har til formål at arbejde for at:

Styrke alle børn og unges tiltro til sig selv via fællesskaber og relationer mellem børn, unge, frivillige og andre.

Alle børn og unge bliver hørt og har indflydelse på de beslutninger, der vedrører dem.

Alle børn og unges rettigheder i henhold til Børnekonventionen anerkendes og respekteres.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00941