Pindsvinevennerne i Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Harekærgårdsvej 7, 4070 Kirke Hyllinge - CVR 27315135.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://pindsvin.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for plejestationernes udgifter til foder, dyrlæge- og medicinudgifter, modermælkserstatning, drift af akuttelefon, uddannelse af plejere, produktion af medlemsblade, markedsføring og administration.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00760.