OSTEOPOROSEFORENINGEN

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Park Allé 5, 8000 Aarhus C - CVR 16156345.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.osteoporose-f.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for driften af Osteoporoseforeningen, herunder patientstøtte, oplysningsarbejde, lokale aktiviteter og forskning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00802.