Organdonation - ja tak

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Neptunvej 4, 9200 Aalborg SV - CVR 38234927

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.organdonation-ja-tak.dk), online indsamlingsplatform (BetterNow: indsamling.organdonation-ja-tak.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for patientforeningen Organdonation - ja tak’s arbejde.
Foreningen Organdonation – ja tak! oplyser danskerne om organdonation og arbejder for at hæve donorraten i Danmark og forbedre vilkårene for de kronisk syge danske børn, unge og voksne, og deres familier, som rammes af organsvigt. Målet er redde liv og give denne oversete patientgruppe en bedre tilværelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00882