ODENSE ZOOLOGISKE HAVE

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense C - CVR 12610572

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (Odense Zoo, CVR nr. 12610572) samt via hjemmeside/donationsmodul (www.odensezoo.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel Odense Zoologiske Haves vedtægtsbestemte formål. Foreningens formål er som en almennyttig fond at drive en zoologisk have, som:

  • virker til fremme af interessen for og kendskabet til naturen og de vilde dyr i almenheden.
  • præsenterer en dyresamling, der er udstillet på en tidssvarende måde i forhold til dyrevelfærd, forskning og udstillingsteknik.
  • aktivt medvirker til den internationale indsats for at bevare truede dyrearter, og
  • er en rekreativ, kulturel institution, der via sit virke og i samspil med omverdenen - lokalt, regionalt og nationalt - medvirker til at fremme kvalitet i turismen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00820