MEDECINS SANS FRONTIERES/LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND 17010077

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Strandlodsvej 44, 2., 2300 København S, cvr 17010077

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.msf.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.dk), sociale medier (Facebook, Linkedin og Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV/biografreklamer.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for medicinsk nødhjælps arbejde i verdens brændpunkter. Lægehjælp, medicin og materiel til mennesker, der lever, hvor sundhedssystemet er brudt sammen eller der ikke er adgang til lægehjælp – f.eks. på grund af naturkatastrofer, sygdomme, epidemier eller krig.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00915