KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Ringivevej 113, 7323 Give - CVR 21522945.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kpi.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for KPI ́s vedtægtsbestemte formål:

Formålet med KPI, hvis virksomhed er almennyttig, er at bidrage til pædagogisk og teologisk forskning og granskning med henblik på at denne kan formidles og anvendes i praksis i undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse mm. i skole, institution, kirke og hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00736.