International Aid Services Denmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Drejervej 15, 5., 2400 København NV - CVR-nr.: 30328361

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ias-danmark.dk), online indsamlingsplatform (www.dk.betternow.org/charities/ias), sociale medier (Facebook, Instagram), postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for IAS generelt samt forskellige projekter vi implementerer/støtter i de lande vi arbejder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00769