Hjerteforeningen

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vognmagergade 7, 3., 1120 København K - CVR-nr.: 10394228

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hjerteforeningen.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.dk mv.), sociale medier (Facebook, Instagram, mv.), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Hjerteforeningens formål, som er at støtte videnskabelig forskning i hjerte- og kredsløbssygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling, at forebygge hjerte- og kredsløbssygdomme gennem oplysning og sundhedspædagogiske aktiviteter, at støtte patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme og deres pårørende gennem bl.a. rådgivning og information, at varetage fælles interesser for kredsløbspatienter og arbejde for bedre forebyggelse og behandling gennem sundhedspolitiske initiativer, information m.v. og at repræsentere Danmark i internationale organisationer med lignende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00773