Hjerneskadeforeningen

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Amagerfælledvej 56A, 2300 København S - CVR 12259670

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hjerneskadet.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org, www.drugstars.com, www.facebook.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, indstik og annoncer i medlemsblade og tidsskrifter, presse/massemedier, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Hjerneskadeforeningens arbejde for at forebygge og bekæmpe følgerne af erhvervede (dvs. ikke medfødte) hjerneskader samt yde støtte til hjerneskadede og deres pårørende. Herunder anvendes midlerne til specifikke aktiviteter for og tilbud til medlemmer, til overordnet drift af foreningen samt til videreudvikling af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00804.