Fonden Morgencafé for Hjemløse

31-01-2025

Kontaktoplysninger

Fonden Morgencafé for Hjemløse, Theklavej 48 - CVR 35957847

Indsamlingsperiode

Fra den 28. februar 2022 til den 31. januar 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://morgencafeen.dk/), online indsamlingsplatform (https://madbillet.dk/show/event/madbillet-til-hjemloese) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 21902)  og kontooverførsel (Reg. 5338 konto 251236).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift Morgencafé for Hjemløse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00661