Fonden Mødrehjælpen

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Abel Cathrines gade 13, 1654 København V - CVR-nr.: 72988515

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved SMS-donation, via Facebook og andre sociale medier, online indsamlingsportaler, netbank, indbetalingskort, betaling over mobiltelefon, direct mail, indstik i blade, samarbejde med radio og TV, omtale i medier, TV- og biografreklamer, annoncer i trykte og digitale medier, samarbejde med virksomheder, samarbejde med frivillige samt på Mødrehjælpens hjemmeside (www.moedrehjaelpen.dk, www.abort.dk og www.engodstart.dk) og webshop (shop.moedrehjaelpen.dk)
Organisations indsamlinger foregår endvidere ved events, salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Mødrehjælpens generelle rådgivningsarbejde, enkeltsårende projekter samt til uddeling af julehjælp og feriehjælp til målgruppen – udsatte børnefamilier og gravide.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00759