Dyreværnet

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Islevdalvej 85, 2610 Rødovre - CVR 33317328

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (Islevdalvej 85, 2610 Rødovre – CVR 33317328) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrevaernet.dk, www.dyreværnet.dk, www.indsamling.dyrevaernet.dk, www.kaeledyrshilsen.dk, www.kæledyrshilsen.dk og www.poteviden.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn og TikTok), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Dyreværnets vedtægtsbestemte formål.
Foreningens formål er almenvelgørende dvs. at virke for dyrenes vel, både lokalt og på landsplan, samt at vinde og udbrede forståelse for dyrebeskyttelsens hovedopgaver og modvirke al dyrplageri samt hindre utilsigtet aflivning. Som led i formålet kan foreningen drive et eller flere dyreinternater, hvor hjemløse eller uønskede dyr kan optages, og hvorfra foreningen søger at genplacere disse i egnede hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00855