DGI

2025

Kontaktoplysninger

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten - CVR 40011218

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved hjemmeside/donationsmodul (www.dig.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for almennyttige formål i DGI eller i DGI’s medlemsforeninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00884.