Den Danske Israelsmission

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N - CVR 46047117.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for projekter i Israel og til Den Danske Israelsmissions vedtægtsbestemte formål: ”at bringe evangeliet om Jesus Kristus til jøderne, at opmuntre og bede for messianske jøder og deres vidnesbyrd blandt deres eget folk, at lytte til, hvad Bibelens Gud vil sige os gennem jødernes vidnesbyrd, at fremme indbyrdes kendskab og forståelse mellem jøder og kristne og derved fjerne gensidige misforståelser og at modvirke og bekæmpe antisemitisme under enhver form.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-007131.