De grønne pigespejdere

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Arsenalvej 10, 1436 København K - CVR 62929219.   

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.pigespejder.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for De grønne pigespejderes arbejde for at fremme pigespejderaktiviteter i hele Danmark. jvf. organisationens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 204, 2025, 2026.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00673.

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1