DanskOase

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Grimhøjvej 6, 8220 Brabrand - CVR 18967006

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danskoase.dk, www.sommeroase.dk, www.danskoase.dk/konferencer/lederoase), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for DanskOases vedtægtsbestemte formål. Dansk Oase er en kirkelig forening, som har til formål at inspirere til åndelig fornyelse, udrustning og mission, samt at skabe et netværk der opbygger etablerede menigheder, danner nye menigheder og medvirker til samarbejde mellem menigheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00805.