Dansk Boldspil-Union

31-12-2025

Kontaktoplysninger

D B U Allé 1, 2605 Brøndby - CVR 21299014

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dbu.dk/klubservice/fundraising/gaveindsamling/) og online indsamlingsplatform (www.betternow.org).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for DBU's vedtægtsbestemte formål.
Unionens formål er som dansk fodbolds almennyttige enhedsorganisation at repræsentere dansk fodbold officielt udadtil samt at fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt og internationalt. Formålet specificeres ifm. opstart af hver indsamling, og kan omfatte eksempelvis anlæggelse af multibaner, kunstgræsbaner, klubhuse o.lign.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00859