DANSK BIBEL-INSTITUT

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Leifsgade 33, 2300 København S - CVR 53551319.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dbi.edu), sociale medier (Facebook) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til undervisning og forskning samt til at drive instituttet og opretholde øvrige aktiviteter med henblik på uddannelse og videreuddannelse af teologer og missionærer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00743.