Danish Muslim Aid

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Hans Knudsens Plads 1, kl. 3007., 2100 København Ø, CVR nr. 29874263
 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025. 

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/do-nationsmodul (www.dmaid.dk), sociale medier, salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for:
Et nationalt program:

  • Fattigdom: Madkurve og maduddelinger
  • Integration og medborgerskab: Sociale projekter for udsatte medborgere

Et internationalt program:

  • Forbedring af levevilkår
  • Omsorg for børn og unge
  • Yde nødhjælp ved katastrofer
  • Opbygning af modstandsdygtighed og beskyttelse af miljø og klima
  • Adgang til rent vand og sanitet
  • Uddeling af fokuseret velgørenhed

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00858