Amnesty International

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Gammeltorv 8, 5., 1457 København K - CVR 21539414

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.amnesty.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Amnesty Internationals arbejde, herunder foreningens arbejde med LGBTI+ rettigheder, ytringsfrihed, sport og menneskerettigheder, virksomheders ansvar, forsamlingsfrihed, voldtægt og samtykke, undervisning i menneskerettigheder og for at afskaffe dødsstraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00897