ALZHEIMERFORENINGEN

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Løngangstræde 25, 1468 København K - CVR 15009284.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.alzheimer.dk, www.demenslinjen.dk, www.huskedagen.dk, www.demensven.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Alzheimerforeningens arbejde med at sikre bedre vilkår og bedre liv for mennesker med demens og deres pårørende. De rådgiver, informerer og aktiverer mennesker med demens og deres pårørende og støtter samtidig forskning i demenssygdomme.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-007821.