ADRA DANMARK

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Concordiavej 16A, 1., 2850 Nærum - CVR 20074035

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.adra.dk og www.hjaelpeaktion.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for innovativt og bæredygtigt udviklingsarbejde i flere afrikanske lande, samt nødhjælp i krigs- og katastrofeområder, herunder i Mellemøsten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00850