Aalborg Citykirke

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Riihimækivej 6, 9200 Aalborg SV - CVR-nr.: 57933828

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.aalborgcitykirke.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook og Youtube).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af kirken samt sociale formål i Danmark og udlandet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00757