KATTEGATCENTRETS DRIFTSFOND

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Færgevej 4, 8500 Grenaa - CVR-nr.: 16278246

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for fondens vedtægtsbestemte formål, der er at tilvejebringe og formidle viden om: fiske-, dyre- og planteliv, menneskets forhold til naturen, havmiljøet, specielt Kattegat, samt renere teknologi og naturforvaltning i øvrigt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00740