Stop spild lokalt Kalundborg

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Klosterparkvej 276, 4400 Kalundborg CVR 43303120

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • salg/auktion

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 772348) og kontooverførsel (reg.nr.: 0537 kontonr.: 0001019724) eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til dækning af udgifter ved daglig drift i form af husleje, el, vand og forsikringer.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til uddeling af gratis mad i Kalundborg til borgerne i Kalundborg.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de overføres til næste regnskabsår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07475