Soroptimist International Danmark

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Svinget 18, 6880 Tarm, CVR nr. 29060509

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.soroptimist-danmark.dk) og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Soroptimist International Danmarks projekter, der ligger indenfor deres formål, som fremgår af https://www.soroptimist-danmark.dk/projekt-maal/

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00790