Masaibarn (kvinde)

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Hejrebakken 55, 8220 Brabrand, cvr 34633339

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.masaikvinde.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 784020) og kontooverførsel (reg.nr.: 8117 kontonr.: 1462363).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til foreningens projekt ”Masaikvinde”, som støtter unge piger og kvinder i masailandsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania. Det sker gennem oplysning, opkvalificering af praktiske færdigheder og skolegang.

Eventuelt overskud føres videre til følgende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07035