LIONS Club Tinglev

30-09-2024

Kontaktoplysninger

Engparken 1, 6360 Tinglev CVR 33282931

Indsamlingsperiode

fra den 1. oktober 2023 til den 30. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 52020) og kontooverførsel (reg.nr.: 9827 kontonr.: 8850824771).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06836