KRISTELIGT ARBEJDE BLANDT BLINDE

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Jernbanegade 19,  7000 Fredericia  CVR 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.kabb.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 96903) og kontooverførsel (reg.nr.: 7160 kontonr.: 1823397).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at opfylde KABBs formål: at bringe det kristne evangelium til blinde og svagtseende. Til opfyldelsen af det formål drives et lydbibliotek og der afholdes arrangementer for målgruppen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07207