Huset Askman

14-12-2024

Kontaktoplysninger

Bjergsted Byvej 24, 4450 Jyderup, cvr 40043411

Indsamlingsperiode

Fra den 15. december 2023 til den 14. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.huset-askman.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 8910RQ) og kontooverførsel (reg.nr.: 9880 kontonr.: 232914).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at afregne tvangsarv, boafgift og tillægsafgift i forbindelse med modtagelse af arven efter afdøde Lars Askman. Der udover skal vi sikre en stabil drift af Huset Askman i de 18 måneder, byggeriet pågår.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til at dække for eksempel faste driftsudgifter under byggeriet, indkøb af grej til huset, så som stole, borde, køkkengrej, tallerkener med mere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07135