AS.Maleren ApS

26-01-2024

Kontaktoplysninger

Stanghedevej 17, 8800 Viborg - CVR 40395024

Indsamlingsperiode

Fra den 27. januar 2023 til den 26. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7670 kontonr.: 10024501).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Cilia og Melinas begravelse, mindesten, gravsten og gravsted m.m. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler gå til Cilia og Melinas far, Arash.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05896.