Arbejdermuseet med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Rømersgade 22, 1362 København K - CVR 72867211

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.arbejdermuseet.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og digitalt nyhedsbrev.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for arbejdet med udstillingerne og den løbende fornyelse af disse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024, 2025

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00651
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1