Act for Life

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Lyngbyvej 172, 3. 2., 2100 København Ø, cvr 41981881

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 551923) og kontooverførsel (reg.nr.: 1726 kontonr.: 9038389987).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til nødhjælp til mennesker på flugt i Grækenland og/eller Bosnien-Herzegovina. Midlerne skal ligeledes anvendes til drift af foreningen Act for Life, herunder løn, rejseomkostninger i forbindelse med nødhjælpsarbejde, leje af kontorplads i Danmark og andre administrations omkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07139