Vores Asylbørn

30-08-2023

Kontaktoplysninger

Vestervang 8A, 1. th., 2500 Valby - CVR 38925172.

Indsamlingsperiode

Fra den 31. august 2022 til den 30. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (voresasylboern.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20343) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 13460736).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til asylbørn og deres familier, herunder: Familiebehandling, akut hjælp til transport, ophold og forplejning ifm. udvisninger, juridisk rådgivning, sociale aktiviteter, transport og forplejning ifm. møder og aktiviteter samt legetøj og andre materialer til at understøtte børnenes trivsel.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05187