Vikingeskibsmuseet i Roskilde

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Vindeboder 12, 4000 Roskilde

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.vikingemuseet.dk), online indsamlingsplatform (boomerang), sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for udvikling og igangsætning af publikumsformidlende aktiviteter, udstillinger, bådebygninger, sejladser med vikingeskibe og forskningsprojekter, med særligt fokus indenfor vikingetiden og den klinkbyggede båd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00571