ShelterBox Danmark

02-06-2023

Kontaktoplysninger

Hyldehegnet 26, 6400 Sønderborg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.shelterbox.
dk), sociale medier (Facebook, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 90603)
og kontooverførsel (reg.nr.: 2413 kontonr.: 627413982).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for ofre udsat for naturkatastrofer.
Hertil ydes også hjælp til ofre for konflikten i Syrien og Ukraine

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06316