Masanga

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Dalbergstrøget 7, 2630 Taastrup - CVR 29996148

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www. masanga.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Masanga Hospital Rehabilitation Projekt i Sierra Leone, der driver et hospital og college. Midlerne går til at drive hospitalet, herunder lønninger, medicin, udstyr, opbygning af hospitalets faciliteter (bygninger, rent vand, strøm, vedligehold af solceller mm.) og driftsomkostninger i Sierra Leone.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023 og 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 21-72-00631