Mariagerfjord Frikirke

06-06-2023

Kontaktoplysninger

Gl Hobrovej 5C,  9550 Mariager

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for kirkens drift, herunder støtte til projekter, som kirken samarbejder med.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00911