LYLE- Patientforeningen for LYMFEKRÆFT, LEUKÆMI og MDS

15-11-2023

Kontaktoplysninger

Banetoften 26, 4700 Næstved – CVR 31306833

Indsamlingsperiode

Fra den 16. november 2020 til den 15. november 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lyle.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for LYLEs aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00589